top of page
pm5.png

პროექტის მართვა 3.0 - Hybrid
ტრენინგი ტარდება ჰიბრიდულად, იქნება როგორც ფიზიკური, ასევე ონლაინ შეხვედრები.

მართეთ პროექტები მსოფლიოში აღიარებული მეთოდოლოგიით

ნაკადი

55

ფასი

2,950 ₾

დასაწყისი

2 მარ 2024

დასასრული

6 აპრ 2024

განრიგი

შაბათი 11:00 -14:00 - ფიზიკურად

ოთხშაბათი 19:00 - 22:00 - Online

დაგვიკავშირდით: 
ვანო ნადირაძე
593 302818
vano@nadiradze.biz

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, ბიზნეს, სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორში დაკავებული პროექტის მენეჯერებისთვის და პროექტის სხვა მონაწილეებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას.

ტრენერები

ტრენერები

ვანო ფოტო - Vano Photo copy.jpg

ვანო ნადირაძე

ვანო არის პროექტის მენეჯერი, პროექტის მართვის კონსულტანტი და ტრენერი 10+ წლიანი გამოცდილებით. იგი ასევე არის "PMI თბილისი, საქართველოს წარმომადგენლობის" დამფუძნებელი, ფლობს ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროექტის მართვის მაგისტრის ხარისხს, Grenoble Graduate Business School - გრენობლის (საფრანგეთი) ბიზნეს სკოლის MBA - ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხს, არის სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი PMP® (პროექტის მართვის პროფესიონალი - pmi.org) და პროფესიონალი ქოუჩი - (Erickson Coaching International)

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png
marika.jpg

მარიკა კლდიაშვილი

მარიკა ფლობს 18+ წლიან მენეჯერულ გამოცდილებას IT და ბიზნეს მიმართულებებით ქართულ და უცხოურ წამყვან კომპანიებში. მისი თანამდებობები სხვადასხვა დროს მოიცავდა ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსის, ბიზნეს ანალიზისა დაპროექტების მართვის დეპარტამენტების უფროსის პოზიციებს. მარიკას ჩართულობით სხვადასხვა სექტორის და საქმიანობის კომპანიებში დაინერგა პროექტების მართვის მეთოდოლოგიები და განხორციელდა Agile მიდგომების დანერგვა. ბოლო 7 წლისგანმავლობაში ის ხელმძღვანელობს სხვადასხვა ბიზნეს ინკუბატორებს და აქსელერატორებს და ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელების განვითარებას. მარიკას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის და კომპიუტერთა მეცნიერებების ფაკულტეტი, ამჟამად არის ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი და იგი ასევე არის სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი PMP (პროექტის მართვის პროფესიონალი) და ქოუჩი.

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png

მიმოხილვა

კურსის მიზანია მსმენელების როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავება, ისე პრაქტიკული უნარების განვითარება.პროექტების მართვის გავრცელებული მეთოდოლოგიებისა და ტექნიკის შესწავლის გზით კურსი დაეხმარება მსმენელებს გახდნენ უკეთესი მენეჯერები. კურსის თეორიული ნაწილი აგებულია ფართოდ აღიარებულ PMI მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით (Project Management Institute - www.pmi.org), გათვალისწინებულია პრაქტიკული ნაწილი ქართული რეალობის მიხედვით, ასევე პროექტების მართვის ახალი, ჰიბრიდული მიდგომა და Agile მენეჯმენტის პრინციპები.

კურსი ჩატარდება ჰიბრიდულად. შეხვედრების ნაწილი გაიმართება ფიზიკურად, ხოლო ნაწილი Online. კონკრეტული კალენდრის და ფორმატის შესახებ ინფორმაცია მონაწილეებს მიეწოდებათ უშუალოდ კურსის დაწყებამდე.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ გააანალიზონ და გადაჭრან ის სირთულეები, რომლებიც უკავშირდება პროექტების წარმატებით განხორციელებას. შეძლებენ მიიღონ პასუხი შემდეგ მთავარ კითხვებზე:

 • რა არის პროექტი?

 • ვინ არიან პროექტის მთავარი და სხვა მონაწილეები?

 • როგორია წარმატებული პროექტი და რა უნდა გავაკეთოთ წარმატების მისაღწევად?

 • როგორ ვმართოთ პროექტის პრიორიტეტები?

 • რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და რა დაგვჭირდება ამისთვის?

 • როგორ ვმართოთ პროექტის გუნდი?

 • როგორ ვმართოთ პროექტის რესურსები?

 • როგორ ვაკონტროლოთ პროექტი და მისი შედეგები?

 • რა არის ეჯაილი (AGILE) და როდისაა მისი გამოყენება ეფექტური?

 • რა არის AGILE მეთოდოლოგიები? რა არის კანბანი, სქრამი და როდის რას ვიყენებთ?

 

კურსის ფარგლებში მონაწილეები, საკუთარი კომპანიების და განყენებულ ბიზნეს-ქეისებზე დაყრდნობით, დაამუშავებენ შემდეგ საპროექტო დოკუმენტებს:

 • წესდება (Project Charter)

 • შინაარსი (Project Scope Statement)

 • WBS (Work Breakdown Structure) & WBS Dictionary

 • გეგმა-გრაფიკი (Schedule)

 • ბიუჯეტი (Budget)

 • კომუნიკაციის გეგმა (Communication Plan)

მონაწილეები მიიღებენ კურსის სლაიდებს, ელექტრონულ წიგნებს, დოკუმენტების შაბლონებს და შესაბამის სერტიფიკატს.

შინაარსი

პროექტის მართვის საფუძვლები

მოდული განიხილავს პროექტის რაობას, განსხვავებებს ფუნქციონალურ და პროექტების მენეჯმენტს შორის; პროექტის ეტაპებს; პროექტის მთავარ მონაწილეებს
 

შინაარსის მართვა

მოდული განიხილავს პროექტის მიზნებს, კრიტერიუმებს; სამუშაოს დაშლის სტრუქტურას (WBS); პროექტის შინაარსის ცვლილებებს და მათ მართვას.

დროის, დანახარჯებისა და რისკების მართვა

მოდული განიხილავს დროის დაგეგმვის პრინციპებს, სამუშაოს განსაზღვრას და მისი ხანგრძლივობის შეფასებას; რესურსების ტიპებს და დაგეგმვას.ასევე, რისკების მართვას, იდენტიფიცირებას და მთავარ წყაროებს, მათი მიღების, შემცირების, აცილების საპასუხო მოქმედებებს.

ლიდერობა და კომუნიკაციის მართვა

მოდული განიხილავს პროექტის მენეჯერის სამუშაოს; გუნდის დაკომპლექტებას, მათი საჭიროებების გამოვლენას და მოტივირებას; საერთო მიზნების დასახვას და შეფასებას; კომუნიკაციის მოდელებს

AGILE მენეჯმენტი

მოდული განიხილავს ეჯაილობის პრინციპებს, AGILE მეთოდის გამოყენების საჭიროებას, AGILE ქოლგის ქვეშ შემავალ მეთოდოლოგიებს, ტერმინოლოგიას, AGILE SCRUM-ის პრინციპებს და გამოყენების საჭიროებას

bottom of page