top of page
Canva - Photo Of People Holding Each Oth

მართვის თანამედროვე მეთოდები 4.0
ტრენინგის ადგილია CTC - კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი. მისამართი: ოთარ ჩხეიძის ქ. #5 (ე.წ. "შანხაის" ტერიტორიაზე)

მიაღწიეთ საუკეთესო შედეგებს მოტივირებული და პროფესიონალი გუნდის დახმარებით

ნაკადი

79

ფასი

1,800 ₾

დასაწყისი

19/09/2024

დასასრული

15/10/2024

განრიგი

სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

დაგვიკავშირდით:
ქეთი ტყავაძე:
555 597795
keti@macademy.ge

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია მოქმედი მენეჯერებისთვის, ვინც მიზნად ისახავს პროფესიული ცოდნის მიღებას მართვის (მენეჯმენტის) საკითხებში და საუკეთესო შედეგების მიღწევას მოტივირებული და ეფექტიანი გუნდის დახმარებით.

ტრენერი

ტრენერები

XT5F2561-Edit copy.jpg

ტრენერი
ქეთი ტყავაძე

ქეთი ფლობს 17 წლიან მენეჯერულ გამოცდილებას. იგი არის მართვის აკადემიის თავმჯდომარე, ზირაათ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი, რისკების კომიტეტის თავმჯდომარე, ბიზნეს კონსულტანტი და რამდენიმე უნივერსიტეტში (ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე) მენეჯმენტის მოწვეული ლექტორი.

ქეთის დამთავრებული აქვს Grenoble Graduate Business School - გრენობლის (საფრანგეთი) ბიზნეს სკოლის MBA - ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, იგი არის სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი PMP® (პროექტის მართვის პროფესიონალი - pmi.org), პროფესიონალი ქოუჩი - (Erickson Coaching International), სერტიფიცირებული NLP ქოუჩი - (American Board of NLP - Neuro Linguistic Programming) და ამჟამად არის ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორანტი (PhD)​.

 

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png

მიმოხილვა

ჩვენს რეალობაში ბევრი ადამიანი მენეჯერულ ცოდნასა და უნარებს მხოლოდ სამუშაო პრაქტიკაზე დაყრდნობით იქმნის. დაძაბული მიზნებისა და ცვალებადი გარემოს პირობებში, ახალგაზრდა მენეჯერებს, ხშირად არ აქვთ საკმარისი დრო და საშუალება, გაიმყარონ თეორიული ცოდნა და იმუშაონ შესაბამისი უნარების განვითარებაზე.

მართვის თანამედროვე მეთოდების ტრენინგის მიზანია მსმენელების მენეჯერული ცოდნისა და უნარების განვითარება, რაც კარიერული და პროფესიული წინსვლის საწინდარია.

 

რას მივიღებ კურსის გავლით

კურსის გავლის შედეგად მსმენელები ნათელ წარმოდგენას ჩამოიყალიბებენ ეფექტიანი მართვისთვის (მენეჯმენტისთვის) აუცილებელი უნარებისა და ცოდნის შესახებ; უკეთ შეძლებენ შეიმუშაონ მისაღწევი შედეგის ხედვა; დახვეწონ ქვეშევრდომებისთვის მიზნების დასახვის, დელეგირების და კონტროლის მექანიზმები; მოემზადონ თავისი გუნდების მეტად შეკავშირებისა და უკეთ მოტივირებისთვის; გააუმჯობესონ უკუკავშირის (მადლობები და შენიშვნები) კომუნიკაციის ტექნიკა; გამართონ კომუნიკაცია ზემდგომებთან.

ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს.

შეხვედრები შედგება სამშაბათობით და ხუთშაბათობით 19:00 - 22:00 სთ პერიოდში

შინაარსი

განვითარება და ახალი შესაძლებლობები:

 • მონაწილეების მოლოდინების გამოკითხვა / ანალიზი

 • ტრენინგის მიზანი - როგორ მივიღოთ მაქსიმუმი ტრენინგიდან

 • მენეჯერი - როგორც აღმზრდელი

 • ცვალებადი გარემო და განვითარების მნიშვნელობა

 • თვითმოტივაციის ხელოვნება

 • რა გვიშლის ხელს განვითარებაში და როგორ დავძლიოთ ხელის შემშლელი ფაქტორები

 • თავდაჯერებულობის და განვითარების კავშირი

 • კომფორტის ზონა, შედეგები vs მიზეზები

 • შეჯამება - გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

მენეჯერის ფუნქციები:

 • მენეჯერი - როლური მოდელი (სამაგალითო)

 • მენეჯერული რგოლები / დონეები

 • რა ფუნქციები რა პროპორციით აქვს თითოეული რგოლის მენეჯერს: მომავალზე ზრუნვა, ადამიანების მართვა, ტექნიკური საკითხები

 • მართვის რა უნარები სჭირდება მენეჯერს

 • შეჯამება - გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

მოტივაცია:

 • რა არის მოტივაცია

 • შინაგანი და გარეგანი მოტივაცია

 • შინაგანი მოტივაციის არ არსებობის რისკები

 • მოტივაცია ინტელექტუალურ და მექანიკურ საქმეში

 • საკუთარი მოტივაციის კავშირი დაქვემდებარებული თანამშრომლების მოტივაციასთან

 • საკუთარი და დაქვემდებარებული თანამშრომლების დემოტივაციის მართვა

 • მოტივატორები და მათი მართვა

 • შეჯამება - გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

ერთი ერთზე შეხვედრები:

 • ერთი ერთზე საუბრის მიზანი

 • რა სიხშირით ვესაუბრებით

 • გულისყურით მოსმენა და მისი მნიშვნელობა

 • ინიციატივების წახალისება

 • დიპლომატიურად შეწინააღმდეგების პრინციპები

 • ერთი ერთზე საუბრების სტრუქტურა

 • კომუნიკაცია და კომუნიკაციის საშუალებები

 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია

 • მეგობრობა სამსახურში

 • შეჯამება - გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

დელეგირება და კონტროლი:

 • დელეგირების მნიშვნელობა მენეჯერისთვის, თანამშრომლისთვის და კომპანიისთვის

 • რატომ არ ვადელეგირებთ - მიზეზების განხილვა

 • დელეგირების სირთულეები და მათი გადალახვა

 • რამდენი დავადელეგიროთ

 • უკუდელეგირება და მიკრომენეჯმენტი

 • კონტროლის მნიშვნელობა

 • როგორ ავაგოთ საუბარი - გასათვალისწინებელი საკითხები

 • შეჯამება - გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

უკუკავშირი:

 • რა არის უკუკავშირი და რატომაა საჭირო

 • შემაჯამებელი და ოპერატიული უკუკავშირი

 • როგორ არ ვიყოთ „დაუნახავი“ ან „სუსტი“ მენეჯერი

 • დადებითი უკუკავშირის მიზანი: მოტივაცია და სწორი ქცევის შენარჩუნება

 • უარყოფითი უკუკავშირის მიზანი: ქცევის გამოსწორება

 • უკუკავშირის მთავარი პრინციპები

 • ხშირად დაშვებული შეცდომები

 • რა ვქნათ თუ არ შეიცვალა

 • როდის არ შეიძლება შენიშვნის მიცემა

 • როგორ ავაგოთ საუბარი

 • თანამშრომლის გაშვება

 • შეჯამება - გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

თანამშრომლის მენტორობა / ქოუჩინგი:

 • რა არის მენტორობა და რა არის ქოუჩინგი

 • როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან მენტორობა და ქოუჩინგი

 • რა სიტუაციაში გვჭირდება თითოეული

 • როგორ შევარჩიოთ თემა, თანამშრომელი და მენტორი

 • მენტორობის პროცესი: ნებაყოფლობით თუ დაძალებით

 • მიზნების ჩამოყალიბება და შედეგების შეფასება

 • ქოუჩინგი და შეკითხვების დასმის ხელოვნება

 • შეჯამება - გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

ორგანიზაციული კულტურა:

 • “კულტურა საუზმეზე სტრატეგიას მიირთმევს”

 • რა გავლენა აქვთ თანამშრომლებს კულტურაზე

 • ხუთი ძირითადი კულტურა და მათი გავლენა ერთმანეთზე

 • როგორი თანამშრომლები გვჭირდება და როგორ მოვიქცეთ

 • ახლად დაწინაურებული მენეჯერი და მისი გამოწვევები

 • შეჯამება - გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

ტრენინგის შეჯამება

 • ლიდერის ყოველდღიური საქმიანობა

 • ტრენინგის შეჯამება

 • შემაჯამებელი სავარჯიშო - ქეისის განხილვა

 • გადადგმული ნაბიჯების ანალიზი

 • გადასადგმელი ნაბიჯების დაგეგმვა

მონაწილეები ტრენინგის შესახებ

bottom of page