top of page
18 ბიზნეს პროცესების მართვა 2.png

ბიზნეს პროცესების მართვა
ტრენინგი ტარდება ჰიბრიდულად, იქნება როგორც ფიზიკური, ასევე ონლაინ შეხვედრები.

ნაკადი

06

ფასი

970

დასაწყისი

28/05/2024

დასასრული

11/06/2024

განრიგი

სამშაბათი და ხუთშაბათი
19:00 - 22:00 სთ

ვისთვისაა კურსი

კურსი არის საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისთვის, ვინც პასუხისმგებელია ორგანიზაციის შიგნით არსებული ყველა ოპერატიული საქმიანობის ზედამხედველობაზე, მათ შორის წარმოებაზე, ლოჯისტიკაზე, ხარისხის უზრუნველყოფასა და პროცესის გაუმჯობესებაზე. 

კერძოდ, სხვადასხვა მიმართულების დეპარტამენტების ხელმძღვანელებისთვის კერძო და საჯარო სექტორში; საოპერაციო მენეჯერის/დირექტორისთვის; მიწოდების ჯაჭვის მენეჯერისთვის; წარმოების დირექტორებისთვის, ლოგისტიკის მენეჯერისთვის; ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერისთვის; ბიზნეს ანალიტიკოსისთვის; ოპერაციების ანალიტიკოსისთვის; პროექტის მენეჯერისთვის; მომხმარებელთა მომსახურების მენეჯერისთვის.

ტრენერები

ტრენერები

Eka photo 1 .jpg

ეკა კოპლატაძე

ეკა ფლობს 19 წლიან გამოცდილებას ხარისხის მართვის მიმართულებით. ასევე აქვს 18 წლიანი გამოცდილება ხარისხის აუდიტში და 19 წლიანი გამოცდილება ტრენინგების ჩატარებაში (ISO,GMP (Good Manufacturing Practice), ხარისხის რისკები.)

ეკას მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო სტანდარტების (HACCP, ISO, GMP) დანერგვის ადგილობრივ და საერთაშორისო  პროექტებში: ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა კვების და ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოებაში, სამშენებლო მასალების მწარმოებელ კომპანიაში.

ხარისხის აუდიტები ჩატარებული აქვს სხვადასხვა ქვეყნებში.

 

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png
marika.jpg

მარიკა კლდიაშვილი

მარიკა ფლობს 18+ წლიან მენეჯერულ გამოცდილებას IT და ბიზნეს მიმართულებებით ქართულ და უცხოურ წამყვან კომპანიებში. მისი თანამდებობები სხვადასხვა დროს მოიცავდა ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსის, ბიზნეს ანალიზისა დაპროექტების მართვის დეპარტამენტების უფროსის პოზიციებს. მარიკას ჩართულობით სხვადასხვა სექტორის და საქმიანობის კომპანიებში დაინერგა პროექტების მართვის მეთოდოლოგიები და განხორციელდა Agile მიდგომების დანერგვა. ბოლო 7 წლისგანმავლობაში ის ხელმძღვანელობს სხვადასხვა ბიზნეს ინკუბატორებს და აქსელერატორებს და ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელების განვითარებას. მარიკას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის და კომპიუტერთა მეცნიერებების ფაკულტეტი, ამჟამად არის ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი და იგი ასევე არის სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი PMP (პროექტის მართვის პროფესიონალი) და ქოუჩი.

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png

რა არის ბიზნეს პროცესები

ბიზნეს პროცესები არის ყველაფერი - იოგურტის წარმოება და კოსმოსში ხომალდის გაშვებაც; ბანკში სესხის აღება და ფერმაში მწვანილის მოყვანაც; სასტუმროში სტუმრის დაბინავება და ქვეყნის ელექტროენერგიით მომარაგებაც, სკოლაში სასწავლო განრიგის შედგენა და თბილისობის/ქუთაისობის/ბათუმობის ორგანიზებაც…

ხშირად ორგანიზაციაში გვიწევს არჩევანის გაკეთება - მომხმარებლის მოთხოვნები დავაკმაყოფილოთ და ამისთვის ხარისხის უმაღლესი სტანდარტები შევინარჩუნოთ თუ ხარჯები შევამციროთ და ამით პროდუქტიულობა გავზარდოთ. ბიზნეს პროცესების მენეჯმენტი სწორედ ამაში გვეხმარება, ის მიზნად ისახავს პროცესებისა და რესურსების ზედამხედველობას, დიზაინს და კონტროლს, რაც აუცილებელია პროდუქტის და მომსახურების წარმოებისა და მიწოდებისთვის.

თუ თქვენ გსურთ ოპერაციების „დალაგება“, პროცესების მოწესრიგება, პასუხისმგებლობების სწორად განაწილება, ოპტიმალური რესურსებით უზრუნველყოფა და ამავე დროს მომხმარებლის კმაყოფილების მიღწევა, ეს კურსი თქვენთვისაა. კურსზე მიღებული ცოდნა და სხვადასხვა ტექნიკის გაცნობა მოგცემთ საშუალებას გააანალიზოთ ოპერაციული მონაცემები არაეფექტურობის, ტენდენციების და გაუმჯობესების შესაძლებლობების დასადგენად, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ოპერაციების ეფექტიანობის გაზრდას.

ტრენინგის დეტალები

 • ტრენინგის ტიპი: ტრენიგი ტარდება როგორც კორპორატიული ჯგუფებისთვის, ასევე წელიწადში რამდენჯერმე ცხადდება ღია ჯგუფი. ღია ჯგუფში ერთიანდებიან სხვადასხვა კომპანიების მენეჯერული პოზიციის თანამშრომლები

 • ტრენინგის ფორმატი: ტრენინგი ტარდება ჰიბრიდული ფორმატით (ნაწილი შეხვედრების - ფიზიკურად; ნაწილი - დისტანციურად)

 • ხანგრძლივობა: 15  სატრენინგო საათი

 • ჩატარების ადგილი კორპორატიული ტრენინგის შემთხვევეში: დამკვეთის მიერ შერჩეული სივრცე; ღია ტრენინგის შემთხვევაში: CTC ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრი თბილისი, ო. ჩხეიძის ქ. #5.

 • მონაწილეების რაოდენობა: 6-12 მონაწილე

 • განრიგი: 5 შეხვედრა, კვირაში ორი დღე, თითო დღეს 3 საათიანი შეხვედრა. შეხვედრების ფორმატი: ონლაინ ან ფიზიკურად (მითითებულია “ტრენინგის შინაარსის” ველში).

 • ღია ჯგუფის ფასი: ერთი მონაწილისთვის 970 ლარი; კორპორატიული ტრენინგის შემთხვევაში: დამკვეთთან შეთანხმებით.

 • ტრენინგის დასრულებისას გაიცემა მართვის აკადემიის სერტიფიკატი

შენიშვნა: კომპანიის კონკრეტული საჭიროებიდან გამომდინარე, კორპორატიული ჯგუფის შემთხვევაში შესაძლებელია დაკორექტირდეს შინაარსი, ხანგრძლივობა, ფასი და სხვა დეტალები

 

შინაარსი

შეხვედრა 1 - ფიზიკური ფორმატი

19:00 – 20:30

 • ტრეინინგის პროგრამის თემებისა და მიზნების წარდგენა, დღის წესრიგის გაცნობა

 • მონაწილეების გაცნობა 

 • კურსთან დაკავშირებული მოლოდინების იდენტიფიკაცია 

 • კურსზე მონაწილეობის წესების გაცნობა

 • ოპერაციების მენეჯმენტის არსი

 • პროცესები და ოპერაციები

20:30 – 20:45   ყავა/ჩაის  შესვენება

20:45 – 22:15

 • ბიზნეს პროცესების მართვა ორგანიზაციაში

 • პროცესის ტიპები

 • ტიპური შეცდომები ოპერაციების მართვაში

 • მნიშვნელოვანი ბიზნეს პროცესების იდენტიფიკაცია

 • რატომ უნდა აღვწეროთ პროცესები

 • დისკუსია

შეხვედრა 2 - დისტანციური ფორმატი

19:00-20:30

 • პროცესის აღწერა და სინტაქსი

 • პროგრამული უზრუნველყოფა პროცესების აღწერისთვის (Bizagi, Microsoft Visio, სხვა)

 • სიმბოლოების გამოყენება

 • სავარჯიშო - კონკრეტული პროცესის აღწერა

20:30 – 20:45     შესვენება

20:45 – 22:15

 • ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია და UML, BPMN

 • სავარჯიშო - მომხმარებელთან ურთიერთობის პროცესის მოდელირება UML, BPMN გამოყენებით

 

შეხვედრა 3 - ფიზიკური ფორმატი

19:00-20:30

 • პროცესის ანალიზი: რა უნდა ვეძებოთ და როგორ (სუსტი რგოლების, დანაკარგების, არასაჭირო ნაბიჯების გამოვლენის მეთოდები და დელეგირების საშუალებების გამოყენება)

 • პროცესების ოპტიმიზაციის გზები და საშუალებები

20:30 – 20:45   ყავა/ჩაის  შესვენება

20:45 – 22:15

 • პროცესის განზომილებები და პროცესების ეფექტურობის შეფასება

 • სავარჯიშო - ლინ მიდგომების გამოყენებით პროცესის ოპტიმიზაცია

 

შეხვედრა 4 - დისტანციური ფორმატი

19:00-20:30

 • ხარისხის მართვა;

20:30 – 20:45    შესვენება

20:45 – 22:15

 • საოპერაციო შიდა აუდიტი

 • სავარჯიშო - როლური თამაში

შეხვედრა 5 - ფიზიკური ფორმატი

19:00-20:30​

 • განვითარება, პროცესების ადაპტირება და ეფექტურობის გაზრდა ოპერაციებში;

 • ხელოვნური ინტელექტი ბიზნეს პროცესების მეტი პროდუქტიულობისთვის;

20:30 – 20:45    ყავა/ჩაის შესვენება

20:45 – 22:15

 • ბიზნეს პროცესების პროექტი

 • ტრენინგის შეჯამება

დეტალებისთვის - თქვენზე მორგებული შეთავაზებისთვის დაგვიკავშირდით: 

ეკა კოპლატაძე - 599 090572, ekoplatadze.expert@gmail.com, მარიკა კლდიაშვილი - 599 226622

bottom of page