21 it მენეჯმენტი არა IT მენერენოსთვოს.pn

IT მენეჯმენტი არა IT მენეჯერებისთვის

დაგვიკავშირდით: 
ვანო ნადირაძე:
593 302818
vano@nadiradze.biz

ტრენინგის ხანგრძლივობა და ფასი კორპორატიული ჯგუფისთვის დადგინდება დამკვეთთან შეთანხმებით, რეალური საჭიროებების და მონაწილეების რაოდენობის გათვალისწინებით

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია კომპანიების თანამშრომლებისთვის, რომლებიც ავითარებენ პროდუქტებს და გადიან გზას პროდუქტის იდეიდან მის დანერგვამდე. ასევე თანამშრომლებისთვის, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ პროდუქტის შექმნის რომელიმე ფაზაში ან მათ შეეხებათ დანერგილი ცვლილება. 
კურსიდან განსაკუთრებულ სარგებელს მიიღებენ: ბიზნეს ანალიტიკოსები, პროექტის მენეჯერები, პროდუქტის მენეჯერები, ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერები, რისკების მენეჯერები, პროცედურებზე და ბიზნეს პროცესებზე პასუხისმგებელი პირები, აიტი განყოფილების უფროსები.

ტრენერები

ვანო ნადირაძე.png

ვანო ნადირაძე

ვანო არის პროექტის მენეჯერი, პროექტის მართვის კონსულტანტი და ტრენერი 10+ წლიანი გამოცდილებით. იგი ასევე არის "PMI თბილისი, საქართველოს წარმომადგენლობის" დამფუძნებელი, ფლობს ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროექტის მართვის მაგისტრის ხარისხს, Grenoble Graduate Business School - გრენობლის (საფრანგეთი) ბიზნეს სკოლის MBA - ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხს და არის სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი PMP (პროექტის მართვის პროფესიონალი - pmi.org).

 

 

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png
marika.jpg

მარიკა კლდიაშვილი

მარიკა ფლობს 16 წლიან მენეჯერულ გამოცდილებას IT და ბიზნეს მიმართულებებით ქართულ და უცხოურ წამყვან კომპანიებში. მისი თანამდებობები სხვადასხვა დროს მოიცავდა ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსის, ბიზნეს ანალიზისა და პროექტების მართვის დეპარტამენტების უფროსის პოზიციებს.

მარიკას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის და კომპიუტერთა მეცნიერებების ფაკულტეტი, ამჟამად არის ბიზნეს ტექნოლოგიების დოქტორანტი და იგი ასევე არის სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი PMP (პროექტის მართვის პროფესიონალი).

 

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png

მიმოხილვა

ტექნოლოგიების განვითარება კომპანიის წინსვლის აუცილებელი პირობაა. ყველა თანამედროვე ორგანიზაცია ცდილობს საინფორმაციო სისტემების გამოყენებას მიზნების მისაღწევად და კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად. საერთო წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია ბიზნესის მხარეს ესმოდეს IT სისტემები და ჩართული იყოს მათი განვითარების ყველა პროცესში.

ხშირად კომპანიებში  ტექნოლოგიური განვითარება ხარვეზებით მიმდინარეობს, მიზეზი კი IT-ის და ბიზნესს შორის გაუგებრობა და სხვადასხვა ენაზე საუბარია.

კურსის მიზანია ნებისმიერი დონის მენეჯერს შეასწავლოს ის IT კონცეფციები, რაც მათ დაეხმარებათ ორგანიზაციის / ქვედანაყოფის ტექნოლოგიურად განვითარების დაგეგმვასა და სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში.

 

რას მივიღებ კურსის გავლით
კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ:

 • IT-ის როლის დანახვას ორგანიზაციის ჭრილში

 • IT-ის ფუნქციების და პასუხისმგებლობების უკეთ გააზრებას

 • ბიზნესსა და IT-ის შორის ურთიერთობების დალაგებას

 • პრობლემებისა და ინციდენტების მართვის პროცესში ბიზნესისა და IT-ის როლის გამიჯვნას

შინაარსი

ორგანიზაცია

 • ორგანიზაციის სტრუქტურა

 • სტრატეგია

 • IT-ის როლი

 • IT ოპერაციები

 • IT დეველოპმენტი
   

ბიზნესის და IT-ის ურთიერთობა

 • IT კლიენტები

 • IT პროდუქტი

 • კომუნიკაცია IT-სთან

 • ბიზნესთან სინქრონიზაცია

 • სუბიექტური რეალობა

 • ერთ ენაზე საუბარი
   

ბიზნესის მოთხოვნები

 • პრობლემები და ინციდენტები

 • ხარისხიანი შედეგი

 • შედეგის დათვლა

 • პროექტის მართვის სამკუთხედი

დეტალებისთვის - თქვენზე მორგებული შეთავაზებისთვის დაგვიკავშირდით: 

ვანო ნადირაძე, 593 302818, vano@nadiradze.biz