20 it მენეჯმენტი.png

IT მენეჯმენტი

დაგვიკავშირდით: 
ვანო ნადირაძე:
593 302818
vano@nadiradze.biz

ტრენინგის ხანგრძლივობა და ფასი კორპორატიული ჯგუფისთვის დადგინდება დამკვეთთან შეთანხმებით, რეალური საჭიროებების და მონაწილეების რაოდენობის გათვალისწინებით

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია საშუალო და მსხვილი ორგანიზაციების საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელებისა და მენეჯერებისთვის. კურსზე ჩარიცხვის წინაპირობას წარმოადგენს ამჟამინდელი მენეჯერული თანამდებობა აიტი მიმართულებით და მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება ამ სფეროში.

ტრენერები

ტრენერები

ვანო ნადირაძე.png

ვანო ნადირაძე

ვანო არის პროექტის მენეჯერი, პროექტის მართვის კონსულტანტი და ტრენერი 10+ წლიანი გამოცდილებით. იგი ასევე არის "PMI თბილისი, საქართველოს წარმომადგენლობის" დამფუძნებელი, ფლობს ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროექტის მართვის მაგისტრის ხარისხს, Grenoble Graduate Business School - გრენობლის (საფრანგეთი) ბიზნეს სკოლის MBA - ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხს და არის სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი PMP (პროექტის მართვის პროფესიონალი - pmi.org).

 

 

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png
marika.jpg

მარიკა კლდიაშვილი

მარიკა ფლობს 16 წლიან მენეჯერულ გამოცდილებას IT და ბიზნეს მიმართულებებით ქართულ და უცხოურ წამყვან კომპანიებში. მისი თანამდებობები სხვადასხვა დროს მოიცავდა ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსის, ბიზნეს ანალიზისა და პროექტების მართვის დეპარტამენტების უფროსის პოზიციებს.

მარიკას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის და კომპიუტერთა მეცნიერებების ფაკულტეტი, ამჟამად არის ბიზნეს ტექნოლოგიების დოქტორანტი და იგი ასევე არის სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი PMP (პროექტის მართვის პროფესიონალი).

 

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png

მიმოხილვა

საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების განვითარება სულ უფრო კრიტიკული ხდება მრავალი ქართული კომპანიისთვის. პრაქტიკულად ყველა თანამედროვე ორგანიზაცია ცდილობს საინფორმაციო სისტემების გამოყენებას დასახული მიზნების მისაღწევად და კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად.
აიტი მენეჯმენტის კურსის მიზანია მსმენელების აღჭურვა საინფორმაციო მიმართულების წარმატებული განვითარებისთვის საჭირო თეორიული ცოდნით და პრაქტიკული ინსტრუმენტებით.
კურსი აგებულია საერთაშორისოდ გავრცელებულ პრაქტიკაზე და მეთოდოლოგიებზე (Cobit, ITIL, SDLC, ISACA). ამავე დროს კურსის შინაარსი ასახავს ტრენერების ქართულ კომპანიებში მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილებას.
კურსი ფარავს აიტი მიმართულების მმართველობას (Governance) და განვითარებას (Development) კომპონენტებს.

 

რას მივიღებ კურსის გავლით
კურსის გავლის შემდეგ თქვენ მიიღებთ აუცილებელ ცოდნას რათა:

 • ჩამოაყალიბოთ აიტი მიმართულების განვითარების გრძელვადიანი ხედვა

 • უკეთ დაინახოთ აიტი მიმართულების როლი ორგანიზაციის სტრატეგიაში

 • დასახოთ გაზომვადი მიზნები ყველა მიმართულებით

 • შექმნათ სწორი მოტივაცია აიტი მიმართულების თანამშრომლებში

 • გააანალიზოთ და გადაჭრათ ის სირთულეები, რომლებიც უკავშირდება აიტი მიმართულების მართვას

 • გააუმჯობესოთ აიტი სერვისების ხარისხი

 • დააოპტიმიზიროთ აიტი ბიუჯეტი

 • გააუმჯობესოთ ურთიერთობა მენეჯმენტთან და დამკვეთებთან (მომხმარებლებთან)

 • გაზარდოთ აიტი პროექტების წარმატების ხარისხი

 • შეარჩიოთ პროექტის მართვის მეთოდები აიტი პროექტებისთვის

 • უკეთ მართოთ აიტი მიმართულების რესურსები


კურსის ფარგლებში მონაწილეები, საკუთარი კომპანიების და განყენებულ ბიზნეს-ქეისებზე დაყრდნობით, დაამუშავებენ შემდეგ დოკუმენტებს:აიტის განვითარების ხედვის მონახაზი

 • აიტი ლანდშაფტის დოკუმენტი

 • აიტი მიზნების (KPI) დოკუმენტი

 • საოპერაციო და განვითარების ბიუჯეტის მონახაზი

 • წლის სტრატეგიული გეგმის მონახაზი

 • სერვისების ღირებულების დოკუმენტის მონახაზი

 • ორგანიზაციაში დასანერგი საოპერაციო პროცესების ჩამონათვალი და მოკლე აღწერა

 • შიდა და გარე დამკვეთების კლასიფიკაცია

 • განვითარების პორტფელის მართვის პროცედურის მონახაზი

 • აიტი პროექტის შინაარსის დოკუმენტი (ამოცანის დასმა)


მონაწილეები მიიღებენ კურსის სლაიდებს, ელექტრონულ წიგნებს, დოკუმენტების შაბლონებს და შესაბამის სერტიფიკატს. 

შინაარსი

აიტი მმართველობა (Governance)

აიტის როლი ორგანიზაციაში, CIO vs. აიტის უფროსი, დამკვეთები და მენეჯმენტი, სტრატეგიული მიზნები, აიტი ლანდშაფტი, დეპარტამენტის სტრუქტურა, მოტივაცია, კარიერული განვითარება, შესყიდვები, მომწოდებლები, ბიუჯეტირება, დაგეგმვა და კონტროლი, სერვისების შიდა ანაზღაურება.

აიტი განვითარება (Development)

პროექტებისა და პორტფელის მართვა, პრიორიტეტების განსაზღვრა, ამოცანის დასმა, ექსპლოატაციაში გაშვება, აუთსორსინგი, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, ხარისხის მართვა, ინტეგრაცია.

დეტალებისთვის - თქვენზე მორგებული შეთავაზებისთვის დაგვიკავშირდით: 
ვანო ნადირაძე, 593 302818, vano@nadiradze.biz