top of page
22 agile.png

პროექტის მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით

მართეთ ინოვაციური პროექტები თანამედროვე მეთოდებით

დაგვიკავშირდით: 
მარიკა კლდიაშვილი:
599 226622
marika@macademy.ge

ტრენინგის ხანგრძლივობა და ფასი კორპორატიული ჯგუფისთვის დადგინდება დამკვეთთან შეთანხმებით, რეალური საჭიროებების და მონაწილეების რაოდენობის გათვალისწინებით

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი რგოლის მენეჯერისთვის, ვისაც ყოველდღიურად უწევს ახალი პროდუქტების ან სერვისების შემუშავება / დანერგვა ცვალებად ბიზნეს გარემოში. ასევე მათთვის, ვინც მიზნად ისახავს მოტივირებული გუნდის შექმნას და მაღალი სტანდარტების ჩამოყალიბებას.

ტრენერი

marika.jpg

მარიკა კლდიაშვილი

მარიკა ფლობს 16 წლიან მენეჯერულ გამოცდილებას IT და ბიზნეს მიმართულებებით ქართულ და უცხოურ წამყვან კომპანიებში. მისი თანამდებობები სხვადასხვა დროს მოიცავდა ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსის, ბიზნეს ანალიზისა და პროექტების მართვის დეპარტამენტების უფროსის პოზიციებს.

მარიკას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის და კომპიუტერთა მეცნიერებების ფაკულტეტი, ამჟამად არის ბიზნეს ტექნოლოგიების დოქტორანტი და იგი ასევე არის სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი PMP (პროექტის მართვის პროფესიონალი).

 

☞ მეტი დეტალებისთვის იხილეთ: 

social-linkedin-circle-512.png

მიმოხილვა

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბიზნეს გარემოში ძალიან ხშირად გვხდება ტერმინები Agile და Scrum. ბევრი ორგანიზაცია კი უკვე იყენებს მსგავს მეთოდოლოგიებს  (Kanban, Lean, XP)  ყოველდღიურ პროექტების მართვაში.  მაგრამ რას ნიშნავს ეს ტერმინები სინამდვილეში და რა სარგებელი უნდა მოუტანოს ორგანიზაციას ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვამ? ან როგორ უნდა დაიწყო თუ ეს მეთოდი აქამდე არ გამოგიყენებია? 

Agile მეთოდოლოგია რეკომენდებულია ინოვაციური პროექტებისთვის, სადაც პროექტის შედეგის ყველა მახასიათებელი წინასწარ არ არის ცნობილი. მაგალითად ეს მეთოდოლოგია წარმატებით გამოიყენება ინფორმაციული სისტემების დანერგვის ან მარკეტინგული პროექტების შემთხვევაში, როდესაც პირველადი ხედვა და საბოლოო პროდუქტი ხშირად რადიკალურად განსხვავებულია ერთმანეთისგან. პროექტის მართვის კლასიკური (არა  Agile) მეთოდი კი კვლავ ეფექტურია ისეთი პროექტების მართვისთვის, სადაც წინასწარ ცნობილია საბოლოო პროდუქტის ძირითადი მახასიათებლები, მაგალითად როგორც სამშენებლო პროექტებში.

ტრენინგი „პროექტების მართვა Scrum Agile მეთოდოლოგიით“ არა მარტო შეგასწავლით Agile-ის მთავარ კონცეფციებს, არამედ მოგცემთ საშუალებას გაიმყაროთ თეორიული ცოდნა რეალური მაგალითებისა და სიტუაციური ამოცანების ამოხსნით. ტრენინგის მონაწილეები ასევე იმუშავებენ  მაღალეფექტური გუნდის შექმნაზე და ცვლილებების მიმართ ადაპტაციის უნარის გამომუშავებაზე, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია Agile პროექტის მენეჯერისთვის.

რას მივიღებ კურსის გავლით

კურსის გავლის შედეგად მონაწილეები ნათელ წარმოდგენას ჩამოიყალიბებენ Agile მართვისთვის აუცილებელი უნარებისა და ცოდნის შესახებ:

 • ეცოდინებათ თუ რა განსხვავებაა ჩვეულებრივ და Agile მეთოდოლოგიას შორის

 • ეცოდინებათ Agile მეთოდოლოგიის დადებითი / უარყოფითი მხარეები, რა ტექნიკები და მიდგომებია Agile-ში

 • შეძლებენ Agile ტექნიკების გამოყენებას

 • ეცოდინებათ Agile-ში მონაწილე ყველა მხარის პასუხისმგებლობები

 • უკეთ შეძლებენ შეიმუშაონ მისაღწევი შედეგი ცვალებად ბიზნეს გარემოში

 • დახვეწენ გუნდის მიერ  მიზნების დასახვის ტექნიკას

 • მოემზადებიან თავისი გუნდების მეტად შეკავშირებისა და უკეთ მოტივირებისათვის

 • გააუმჯობესებენ უკუკავშირის (მადლობები და შენიშვნები) კომუნიკაციის ტექნიკას

 • გამართავენ კომუნიკაციას ზემდგომებთან და სხვ.


ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს.

შინაარსი

შესავალი

 • ტრენინგის გახსნა

 • ცვლილებებზე სწრაფი რეაგირების მზაობის მნიშვნელობა

 

მცირე თეორია

 • რა არის ეჯაილობა?

 • Agile პროგრამირების მანიფესტი

 • ტერმინოლოგია

 • Scrum-ის ისტორია

 • როდის ვიყენებთ Scrum -ს

 

Scrum Agile პროექტი

 • Scrum Agile პროექტი

 • Scrum Agile არტეფაქტები და ღონისძიებები

 • Scrum მასტერი - მოსამსახურე ლიდერის კონცეფცია

 • პროდუქტის ბექლოგის და სპრინტის ბექლოგის აგება და მართვა

 • ყოველდღიური სქრამი

 • სწორი კომუნიკაციის დაგეგმვა და კონფლიქტების მართვა

 • რესურსების ეკონომიური მართვა

 • მიზნების მიღწევის მონიტორინგი

 • სპრინტის მიმოხილვა და რეტროსპექტივა

 

სხვა Agile მეთოდების მიმოხილვა

 • როდის გამოიყენება თითოეული მეთოდი

 • კანბანი - მთავარი პრინციპები

 

Agile ტრანსფორმაცია

 • ტრანსფორმაციის მიზნები

 • დანერგვის ეტაპები

 • მასშტაბირება

დეტალებისთვის - თქვენზე მორგებული შეთავაზებისთვის დაგვიკავშირდით: 
მარიკა კლდიაშვილი, 599 226622, marika@macademy.ge

bottom of page